Нашата студентка Јована Симонова помеѓу најуспешните спортисти во Општина Штип