лушин

21 октомври 2015

Гостување на Претседателот на УО на МСУ „Г. Р. Державин“ и Аташето за култура на Руската Федерација во Македонија на МРТ1

3 април 2015

Предавање од Михаил Лушин – Аташе за култура во руската Амбасада

По повод 70 годишнината од завршувањето на Втората светска војна, Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин” Свети Николе – Битола и Амбасадата на Руската Федерација во […]