софтвер

13 јуни 2019

НА МСУ изработен софтвер за пресметки со огромни броеви

На факултетот за информатика при Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ изработен е софтвер за математички пресметувања со огромни броеви, кои може да имаат по неколку […]