ден на дрво

30 ноември 2016

Славјански ја поддржа акцијата Ден на дрвото 2016.

Прекрасна дружба заедно со нашите колеги од Св. Николе и Битола на акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“. Во Свети Николе пошумувањето беше […]