совет

18 декември 2015

Потпишан Меморандум за соработка со Судски Совет на Р. Северна Македонија

Денес, 18.12.2015, во Скопје беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Судски Совет на Република […]