саман

23 февруари 2016

Работилница во СОУ „Кочо Рацин“ со предавач од Лондон

Денес екипа од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ гостуваше во СОУ „Кочо Рацин“ со работилница на тема “Communication Skills, Teamwork and Group Work”. Работилницата ја […]