индекси

15 септември 2016

Доделени индексите на бруцошите во Св. Николе – 2016.

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Св. Николе се доделија индексите на новозапишаните студенти. На свеченоста гостуваа и студенти од нашиот партнерски универзитет […]