руски мир

9 ноември 2016

10-то Собрание на фондацијата Русский мир во Москва.

Генералниот директор на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, м-р Борче Серафимовски беше дел од јубилејното 10-то Собрание на фондацијата Русский мир, која е основана со […]