Марјан Николов

5 јули 2017

Нашиот професор Марјан Николов е назначен за амбасадор на Regional Studies Association (RSA) за Македонија

Марјан Николов, професор на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и претседател на ЦЕА е назначен за амбасадор на Regional Studies Association (RSA) за Македонија во […]