македонска делегација

26 октомври 2017

Македонската делегација на 19-тиот Светски фестивал на студенти и млади во Сочи, Русија

Од 14 до 22 октомври македонска делегација составена од приближно 40 млади луѓе од повеќе градови во Македонија беше дел од 19-тиот Светски фестивал на студенти […]