доделување

24 мај 2015

Свечено доделување на дипломи – 2015

24-ти мај, денот на сесловенските просветители на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше прославен со свечено доделување на дипломите на последната генерација дипломирани и магистрирани […]