бесмртен полк

10 мај 2019

Предавање по историја на МСУ во Битола

Во чест на делегацијата од Тамбовскиот државен универзитет „Г.Р. Державин“ од градот Тамбов, Русија, кои специјално допатуваа во нашата земја за манифестацијата „Бесмртен полк“, денес, на Меѓународен Славјански Универзитет […]