Историско предавање на МСУ во Битола

МСУ на отворените денови во Гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес
10 мај 2019
Собир на македонските универзитети на УКЛО во Битола
11 мај 2019

Историско предавање на МСУ во Битола

Во чест на делегацијата од ТГУ имени Г.Р. Державина од градот Тамбов, Русија, кои специјално допатуваа во нашата земја за мафестација „Бесмртен полк“, денес, на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола, беше организирано историско предавање на тема “Втората светска војна и придонсот на двете земји во борбата над фашизмот” реализирана од проф. Иљо Трајковски и проф. д-р Роберто Трајковски.