Собир на македонските универзитети на УКЛО во Битола