МСУ на отворените денови во Гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес