МСУ на отворените денови во Гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес

Упис на последипломски студии – 2019/2020
9 мај 2019
Историско предавање на МСУ во Битола
10 мај 2019

МСУ на отворените денови во Гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ по покана од Гимназијата „Кочо Рацин“ од Велес и годинава беше дел од отворените денови на ова училиште.

Меѓународен Славјански Универзитет заедно со неколку студенти ги промовираше своите студентски програми пред матурантите од овој град.

На ова случување кое се одржа на 09.05.2019 година во училиштето присуствуваа сите Универзитети од Р. С. Македонија, а воедно беа презентирани и активностите на Гимназијата.