Во Свети Николе се одржа концерт на руски песни „Подмосковски вечери“