Во Свети Николе се одржа концерт на руски песни „Подмосковски вечери“

Во Свети Николе по десетти пат се прослави Велигден со кршење на ноеви јајца
28 април 2019
Упис на додипломски студии – 2019/2020
9 мај 2019

Во Свети Николе се одржа концерт на руски песни „Подмосковски вечери“

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа концерт на руски песни „Подмосковски вечери“.

Настапија Аљона Мартинова и Арина Крајушкина, артистки од градскиот округ Електростаљ (Руска Федерација), збратимен со општина Струмица.

На настанот присуствуваа г-дин Михаил Крапива Аташе (култура, образование, наука и спорт) во Амбасадата на Руската Федерација во Република Северна Македонија, г-дин Сашо Велковски, градиначалник на Општина Свети Николе, г-дин Димиртиј Гусев, советник на градоначалникот на градскиот округ Електростаљ во Московската област, г-дин Виталиј Шапарниј, претседател на комисијата за социјална политика, образование, култура, здравствена заштита и спорт во Советот на пратеници на градски округ Електростаљ во Московската област.