меѓународен славјански

15 септември 2016

Доделени индексите на бруцошите во Св. Николе – 2016.

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Св. Николе се доделија индексите на новозапишаните студенти. На свеченоста гостуваа и студенти од нашиот партнерски универзитет […]
30 јуни 2016

Нашата студентка Сара Богданоска на насловната страница на списанието Матурант, јуни 2016.

Нашата студентка Сара Богданоска на насловната страница на списанието Матурант, јуни 2016.
6 ноември 2013

Четврта студентска размена – посета на Тамбов, Русија

Од 27-ми октомври, до 3-ти ноември, беше реализирана 4-тата размена на студенти и професори помеѓу МСУ и Тамбовскиот универзитет од Русија. При размената  се работеше на […]