Leap Summit

11 мај 2017

Славјански на LEAP Summit во Загреб

Од 11-ти до 13-ти мај се одржува LEAP Summit во Загреб, Хрватска. Делегација од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ заедно со уште 1500 учесници од […]