отворени денови

1 април 2019

Се одржа и вториот отворен ден на Славјански во Битола

Се одржа и вториот отворен ден на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола за 2019 година. Работилниците започнаа истовремено со работа и преку нив […]
30 март 2019

Започаа отворените денови на Славјански во Битола

Вчера, 29.01.2019 се одржа првиот отворен ден на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола за 2019 година. Како во Свети Николе, така и во […]
26 март 2019

Започнаа отворените денови на Славјански во Свети Николе

Денес се одржа првиот отворен ден на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе за 2019 година. Годинава за прв пат на Меѓународен Славјански […]