велес

10 мај 2019

МСУ на отворените денови во Гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ по покана од Гимназијата „Кочо Рацин“ од Велес и годинава беше дел од отворените денови на ова училиште. Меѓународен Славјански […]
25 август 2017

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша Меморандум за соработка со Ротари Клуб, Велес

Денес на 25.08.2017 година во просториите Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“  беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Ротари Клуб, Велес и Меѓународен Славјански Универзитет „Г. […]