студентски размени

26 октомври 2017

Студенти од Славјански гостуваат во Тамбов, Русија

Неделава група студенти од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ гостуваат кај нашиот партнерски универзитет, Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“ од Тамбов, Русија.   Љубезните […]