Промотивни настани

20 април 2023

Раџшри Дешпанде и Мето Јовановски во посета на МСУ и Киноверзум

На 20 април 2023 година (четврток) една од најпознатите индиски актерки, Раџшри Дешпанде, беше во посета на Меѓународен Славјански Универзитет и Киноверзум. Заедно со нашиот познат […]
5 април 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 4 април 2023 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
5 април 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 4 април 2023 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
4 април 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Наум Наумовски-Борче“ – Пробиштип

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 4 април 2023 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
4 април 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 4 април 2023 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
4 април 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Богданци“ – Богданци

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 4 април 2023 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
4 април 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Гоце Делчев“ – Валандово

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 4 април 2023 година (вторник) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
1 април 2023

Презентација на МСУ во ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 31 март 2023 година (петок) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
1 април 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Миле Јаневски – Џингар“ – Македонска Каменица

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 31 март 2023 година (петок) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
1 април 2023

Презентација на МСУ во СУГС „Георги Димитров“ – Скопје

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 31 март 2023 година (петок) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
1 април 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Методи Митевски- Брицо“ – Делчево

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 31 март 2023 година (петок) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
31 март 2023

Презентација на МСУ во СУГС „Владо Тасевски“ – Скопје

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 31 март 2023 година (петок) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
31 март 2023

Презентација на МСУ во СУГС „Димитар Влахов“ – Скопје

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 31 март 2023 година (петок) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
31 март 2023

Презентација на МСУ во СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ – Скопје

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 31 март 2023 година (петок) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
31 март 2023

Презентација на МСУ во СУГС „Марија Кири – Склодовска“ – Скопје

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 30 март 2023 година (четврток) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]