друштво

10 јануари 2015

Склучен договор помеѓу МСУ и Филозофско Друштво на Македонија

На ден 09.01.2015 година Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ склучи договор за соработка со Филозофското Друштво на Македонија (ФДМ). Овој договор за двете страни претставува […]