Склучен договор помеѓу МСУ и Филозофско Друштво на Македонија