студентски сојуз

14 октомври 2016

Студентскиот сојуз организираше работилница „Сите сме убави“

Денес, во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Св. Николе, Студентски сојуз на Меѓународен Славјански Универзитет ја реализираше работилницата „Сите сме убави” во […]