Еразмус+

18 јуни 2019

Продолжување на рокот за Еразмус + програмата

МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „Г.Р. ДЕРЖАВИН“ Свети Николе – Битола објавува  КОНКУРС во рамки на програмата Еразмус+  АКЦИЈА 1: Индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар за академската 2019/2020 […]
5 јуни 2019

Конкурс во рамките на Еразмус+ програмата

МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „Г. Р. ДЕРЖАВИН“  СВ. НИКОЛЕ – БИТОЛА објавува  КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР […]
21 мај 2019

На МСУ во Битола гости од програмата на Еразмус +

Денес во рамките на програмата Еразмус +, гости на Меѓународен Славјански Универзитет, во одделението во Битола, беа професори од Вишо училиште за агробизнис и развој на […]
17 април 2019

Се одржа предавање за Еразмус+ програмата на МСУ во Свети Николе

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ како член на Еразмус + програмата им нуди можност на своите студенти, професори и административен кадар кои се дел од […]
12 април 2019

Предавање за Еразмус+ програмата на МСУ во Свети Николе

Меѓународен Славјански Универзитет ,,Г. Р. Державин“ како член на Еразмус + програмата им нуди можност на своите студенти, професори и административен кадар кои се дел од […]