Се одржа предавање за Еразмус+ програмата на МСУ во Свети Николе