Тренинг обука за само-ефикасност на тема „Како да се победи одложувањето” во Битола