На МСУ во Битола се одржа тренинг обука за само – ефикасност