На МСУ во Битола гости од програмата на Еразмус +

На МСУ се одржа првиот дел од обуките за европско финансирање преку европски програми
18 мај 2019
На МСУ проектиран филм со излагање на академик Катица Ќулавкова
21 мај 2019

На МСУ во Битола гости од програмата на Еразмус +

Денес во рамките на програмата Еразмус +, гости на Меѓународен Славјански Универзитет, во одделението во Битола, беа професори од Вишо училиште за агробизнис и развој на регионите од Пловдив. Тие во склоп на својата посета одржаа стручни предавања од областа на економијата со цел појаснување на банкарските системи во Бугарија.
Еден од предавачите, проф. д-р Мариана Асенова изрази благодарност и впечатоци од оваа посета.

Интервју со Проф. Д-р Мариана Асенова, Раководител на катедра за финансии во Вишо училиште по агробизнис и развој на регионите – Пловдив

„Ние сме група од четири професори, од Вишо училиште по агробизнис и развој на регионите – Пловдив, кои дојдовме на Меѓународен Славјански Универзитет во рамките на програмата Еразмус +. За прв пат ја посетуваме Македонија и доаѓаме во Битола и навистина сме пријатно изненадени од тоа што го видовме во градот и во просториите на универзитетот. Нашата задача е да ги зацврстиме нашите билатерални односи со соседната земја а воедно и да ги разгледаме можностите за подлабока соработка помеѓу двата универзитети. Денес пред студентите во одделението во Битола, одржавме предавање на тема : Тенденции во развитокот на банкарскиот систем во Бугарија. Бевме пречекани во прекрасна атмосфера со полн амфитеатар на заинтересирани студенти кои со внимание го следеа предавањето и поставија интересни и актуелни прашања поврзани со темата.

Од наше име и од име на Ректорот на Вишо училиште по агробизнис и развој на регионите, проф. Д-р Димитар Димитров се радуваме за оваа посета и се надеваме дека ова е само прва средба на долгогодишната идна соработка.

Ви благдариме за прекрасниот прием.“