ооу

28 декември 2016

Новогодишна програма на учениците од ОУ „Гоце Делчев“ Св. Николе

Во рамки на културно-забавната програма на Новогодишен фестивал и базар во Св. Николе на 27 декември се одржа новогодишна програма подготвена од учениците од ОУ „Гоце […]