живко митревски

19 мај 2016

Промоција на книга од доц. д-р Живко Митревски

Во релаксирана и пријатна атмосфера во присуство на познати гости и истакнати општествени работници, денес во библиотеката на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Свети Николе […]