державински бал

2 април 2017

Се одржа вториот Державински бал под маски

На 01.04.2017 се одржа вториот Державински БАЛ ПОД МАСКИ во организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, Студентски сојуз на Меѓународен Славјански Универзитет и Ресторан […]