фолозофија

26 ноември 2016

Гостување на доц. д-р Даниела Тасевска, декан на Филозофски факултет во Бугарија

На 25.11.2016 на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“гостуваше доц. д-р Даниела Тасевска, декан на Филозофски факултет на универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Велико Трново, […]