БЗПР

23 април 2024

На МСУ во Св. Николе се одржа конференција на тема „Предизвиците на новото работно законодавство и безбедноста и здравје при работа“.

На 23. април 2024 година Меѓународен Славјански Универзитет во соработка со Институтот за инженерска економија беше домаќин на значајна национална конференција на тема „Предизвиците на новото […]
28 април 2023

Честитки по повод Светскиот ден на безбедноста и здравјето при работа – 28 април

Ви го честитаме Светскиот ден на безбедноста и здравјето при работа – 28 април! Како еден од ретките универзитети кои нудат студиски програми за безбедност и […]
7 април 2022

МСУ коорганизатор на Осмата меѓународна стручна и научна конференција „Безбедност и здравје при работа“ – Хрватска

Oд 21 до 24 септември 2022 година ќе се одржи Осмата меѓународна стручна и научна конференција „Безбедност и здравје при работа“ во просториите на Ресорт Борик, […]
14 март 2022

Покана за обука на тема „Греани садови под притисок и законска рамка на безбедноста и здравјето при работа“

Институтот за инженерска економија организира обука на тема „Греани садови под притисок и законска рамка на безбедноста и здравјето при работа“. Обуката ќе се одржи на […]
12 август 2021

Покана за обука на тема „Заштита при работа со опасни супстанци“

Институтот за инженерска економија организира обука на тема „Заштита при работа со опасни супстанци“. Секој учесник ќе добие сертификат за учество. Учесниците со лиценца за вршење […]
30 септември 2020

Одржана обука за стручни лица од областа на безбедност при работа

Денес, 30 септември, на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ започна обука за стручни лица од областа на безбедноста при работа. Предавачи се: Вангелица Гаврилова на тема […]
19 февруари 2020

Се одржа обука на тема: Вибрации како штетност во работната средина

Институтот за инженерска економија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ организираше обука на тема: Вибрации како штетност во работната средина. Обуката се одржа на 19.02.2020 година во […]
4 февруари 2020

Пријавување за обука на тема: Вибрации како штетност во работната средина

Институт за инженерска економија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ организира обука на тема: Вибрации како штетност во работна средина Секој учесник ќе добие сертификат за […]
3 јуни 2019

Обука на просторни сили за заштита од пожари на отворен простор

На 1-ви и 2-ри јуни наши студенти од Факултетот за безбедносно инженерство – одделение Битола учествуваа во обука на просторни сили за заштита од пожари на […]
21 март 2019

Спроведена обука на тема „Бучава во работна средина“

На 15.03.2019 на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа обука на тема „Бучава во работна средина“. Предавачи беа д-р Слободан Бундалевски […]
3 декември 2018

Работилница на тема „Безбедност на машини“

На 30-ти ноември (петок), на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се одржа практично-показна работилница на тема „Безбедност на машини“. Предавачи беа доц. д-р Деан Брковски од […]
14 септември 2018

Обука Безбедност при работа со електрична и громобранска инсталација

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа обука на тема Безбедност при работа со електрична и громобранска инсталација. Обуката беше […]