МСУ коорганизатор на Осмата меѓународна стручна и научна конференција „Безбедност и здравје при работа“ – Хрватска

Проф. д-р Мирослав Пендароски одржа предавање за членови на Здружението на психолози од Истра
7 април 2022
Се одржа средба во Универзитетот во Велико Трново помеѓу ректорот проф. д-р Христо Бонџолов и проф. д-р Јордан Ѓорчев
7 април 2022

МСУ коорганизатор на Осмата меѓународна стручна и научна конференција „Безбедност и здравје при работа“ – Хрватска

Oд 21 до 24 септември 2022 година ќе се одржи Осмата меѓународна стручна и научна конференција „Безбедност и здравје при работа“ во просториите на Ресорт Борик, Задар, Хрватска.

Организатор на конференцијата е Универзитетот во Карловац (Хрватска), а коорганизатори се Меѓународен Славјански Универзитет (Северна Македонија), Политехничкиот институт Бежа (Португалија), и Факултетот за заштита при работа при Универзитетот во Ниш (Србија).

Целта на Конференцијата е да се обезбедат и разменат најновите информации и достигнувања во мултидисциплинарни области како што се безбедноста при работа и здравјето.

За повеќе информации посетете ја официјалната страница на Осмата меѓународна стручна и научна конференција „Безбедност и здравје при работа“.