Се одржа средба во Универзитетот во Велико Трново помеѓу ректорот проф. д-р Христо Бонџолов и проф. д-р Јордан Ѓорчев

МСУ коорганизатор на Осмата меѓународна стручна и научна конференција „Безбедност и здравје при работа“ – Хрватска
7 април 2022
Четврта победа во низа за нашите девојки од ЖРК Овче Поле Славјански Универзитет
8 април 2022

Се одржа средба во Универзитетот во Велико Трново помеѓу ректорот проф. д-р Христо Бонџолов и проф. д-р Јордан Ѓорчев

На 07.04.2022 година (четврток) во Универзитетот во Велико Трново се одржа работна средба помеѓу ректорот проф. д-р Христо Бонџолов и проф. Јордан Ѓорчев, претседател на Управен одбор на Меѓународен Славјански Универзитет.

Веќе неколку години двата универзитети успешно работат на голем број заеднички проекти и иницијативи помеѓу кои и отварање на филијала на Великотрновскиот Универзитет во рамките на МСУ.