Проф. д-р Мирослав Пендароски одржа предавање за членови на Здружението на психолози од Истра