Се одржа третото предавање од ППП – Автогена психотерапија во функција на антистрес третман од доц. д-р Слаѓана Ангелкоска