акција

23 април 2019

На МСУ во Битола спроведена акција за донирање на облека

По втор пат во организација на Здравко Ставров, студент на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на факултетот за психологија – кампус Битола беше спроведена акција […]
30 ноември 2016

Славјански ја поддржа акцијата Ден на дрвото 2016.

Прекрасна дружба заедно со нашите колеги од Св. Николе и Битола на акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“. Во Свети Николе пошумувањето беше […]