На МСУ во Битола спроведена акција за донирање на облека

Работен состанок со групата докторанди од Р.С. Македонија со претставници од Великотрновскиот Универзитет
20 април 2019
Во Свети Николе по десетти пат се прослави Велигден со кршење на ноеви јајца
28 април 2019

На МСУ во Битола спроведена акција за донирање на облека

По втор пат во организација на Здравко Ставров, студент на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на факултетот за психологија – кампус Битола беше спроведена акција за донирање на облека која што е наменета за ЈУ Специјален завод Демир Капија.

Акцијата е реализирана благодарение на студентите и вработените кои што ја покажаа својата хуманост и желба да се помогне на тие што им е навистина потребно.