На МСУ во Битола спроведена акција за донирање на облека