јордан ѓорчев

30 март 2017

Претседателот на Управен Одбор на МСУ на конференција во Чешка

Деновиве делегација од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ присуствува во Маријански Лазњи, Чешка, каде се одржува меѓународна педагошка конференција на тема „Интеракција на училиштето, семејството […]