За упис

27 март 2024

Упис на додипломски студии – 2024/2025

Врз основа на член 149, член 134 став 2 и член 135 од Законот за високото образование на Р.Северна Македонија (сл.весник 82/2018) и член 165 од […]
24 март 2024

Упис на последипломски студии – 2024/2025

Врз основа на член 149, член 134 став 2 и член 135 од Законот за високото образование на Р. Северна Македонија (сл.весник 82/2018) и член 165 […]
9 февруари 2024

КОНКУРС за запишување на студенти на втор циклус на студии во академската 2023/2024 година

Врз основа на член 149 и член 135 од Законот за високото образование на Р.Северна Македонија (сл.весник 82/2018) и член 165 од Статутот на Меѓународен Славјански […]
15 јануари 2024

Конкурс за трансфер и упис на студенти на прв циклус на студии на акредитираните студиски програми во учебната 2023/2024 година

Врз основа на Правилникот за формата и начинот и водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга […]
23 декември 2022

Конкурс за трансфер и упис на студенти на прв циклус на студии на акредитираните студиски програми во учебната 2022/2023 година

Врз основа на Правилникот за формата и начинот и водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга […]
12 ноември 2022

Конкурс за упис на студенти на вториот циклус на студии на Универзитетот „Св. св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново

Врз основа на договорот за соработка на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ и Универзитет „Св. св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново (ВТУ) од 27.01.2016 […]
19 јануари 2022

Конкурс за трансфер и упис на студенти на прв циклус на студии на акредитираните студиски програми во учебната 2021/2022 година

Врз основа на Правилникот за формата и начинот и водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга […]
16 декември 2020

Конкурс за трансфер и упис на студенти на прв циклус на студии на акредитираните студиски програми во учебната 2020/2021 година

Врз основа на Правилникот за формата и начинот и водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга […]
4 мај 2018

Упис на последипломски студии по програмата на Економски факултет од Љубљана – 2018/2019

Конкурс за упис на последипломски студии по БИЗНИС И ОРГАНИЗАЦИЈА на МСУ по програмата на Економски факултет, Универзитет во Љубљана – 2018/2019 Економскиот факултет од Универзитетот […]
19 ноември 2017

Конкурс за упис на докторски студии во Бугарија – 2021/2022

Универзитетот од Велико Трново „Св. св. Кирил и Методиј” – Р. Бугарија, распишува КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ (трет циклус на студии). Согласно […]