правен

15 јуни 2016

Промоција на книга – „Академско пишување“.

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше промовирано најновото издание од официјалната издавачка куќа на Славјански – Издавачка куќа МЦСП. Станува збор за книгата […]
4 февруари 2015

Славјански потпиша договор за соработка со Уставен суд на Р. Северна Македонија

На ден 03.02.2015 година Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Р. Северна Македонија, преставуван од деканот д-р […]