промоција

21 јуни 2019

На МСУ промовирана книгата „Основи на WEB технологии“ од проф. д-р Хаџиб Салкиќ

Во амфитеатарот на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола се одржа промоција на книгата „Основи на WEB технологии“ од проф. Д-р Хаџиб Салкиќ. За […]
10 мај 2019

МСУ на отворените денови во Гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ по покана од Гимназијата „Кочо Рацин“ од Велес и годинава беше дел од отворените денови на ова училиште. Меѓународен Славјански […]
22 март 2019

Во просториите на Славјански промовирани два нови романи на писателот Јован Дамјановски

Во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ беа промовирани два најнови романи од писателот Јован Дамјановски. Промоцијата започна од 19:00 часот. За романот БЛАГОСЛОВ […]
24 ноември 2016

На Славјански промовирана збирката поезија „Од душата“

Денес во конференциската сала на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Св. Николе беше промовирано најновото издание од нашата официјална издавачка куќа Меѓународен Центар за […]
15 јуни 2016

Промоција на книга – „Академско пишување“.

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше промовирано најновото издание од официјалната издавачка куќа на Славјански – Издавачка куќа МЦСП. Станува збор за книгата […]
3 јуни 2016

Промовирана монографија за пајонската престолнина Билазора

Научните резултати од археолошките истражувања на раноантичкиот град Билазора во овчеполскиот локалитет Градиште – Кнежје се публикувани во книгата „Античка Билазора – престолнина на независните Пајонци“ […]
19 мај 2016

Промоција на книга од доц. д-р Живко Митревски

Во релаксирана и пријатна атмосфера во присуство на познати гости и истакнати општествени работници, денес во библиотеката на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Свети Николе […]
16 октомври 2015

Промовиран романот „Тамбовските снегови“ од нашата студентка Јована Матевска

9 октомври 2015

Промоција на зборник „Рускиот императорски конзулат во Битола 1861-1915“

Денес, на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола беше промовиран Зборникот „Рускиот императорски конзулат во Битола 1861-1915“. Промотор на зборникот беше проф.д-р Билјана Ристовска – […]