светски фестивал на студенти и млади

15 октомври 2017

Презентација на Славјански во Сибирскиот федерален универзитет во рамки на Светскиот фестивал за студенти и млади

Денес во библиотеката на Сибирскиот федерален универзитет беше презентирана соработката помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и неговите руски партнери, со посебен акцент на соработката со […]