Презентација на Славјански во Сибирскиот федерален универзитет во рамки на Светскиот фестивал за студенти и млади