сојуз

19 јануари 2016

Сојузот на здруженија за македонско-руско пријателство ја одржа првата работна седница за 2016 год.

На ден 19.01.2016 година во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе, Сојузот на здруженија за македонско-руско пријателство и соработка во Р. Македонија […]
3 ноември 2014

Славјански на меѓународна конференција во Словачка

На 25-ти октомври во градот Нитра, Словачка, се одржа Меѓународната научна конференција „Славица Форум 2014“. Како организатор на настанот, Чешко-моравскиот словенски сојуз на директорот на Славјански […]