Сојузот на здруженија за македонско-руско пријателство ја одржа првата работна седница за 2016 год.