Донација на Славјански за Друштвото на писатели на Македонија